www.zdzislawbanas.pl
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
  Dodaj do ulubionych   Listy poparcia   Dyplomy   Kontakt
Strona główna Aktualności  |  O mnie   |  Galeria   |  Mój program   |  Kandydaci do Rady   |  Zgłoszenie uwag   |  Siewierz w obiektywie   |  Komitet honorowy   |  Audycje filmowe
ZDZISŁAW BANAŚ
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA BANASIA
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Wyborach Samorządowych. Proszę jeszcze raz Państwa o poparcie mojej osoby w II turze wyborów, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2018 r. Dziękuję jeszcze raz i liczę na Państwa głosy.

Data: , Do drugiej tury Wyborów Samorządowych 2018 pozostało: 0 dni.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz!

Pragnę wyrazić wdzięczność oraz głęboki szacunek wobec każdego z Was, że po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem. W II turze wyborów samorządowych uzyskałem Państwa poparcie w postaci 3600 głosów oddanych na moją kandydaturę. W ten sposób zadecydowaliście, że pozostanę Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz.
Z całego serca dziękuję za okazywaną życzliwość, słowa wsparcia, a przede wszystkim akceptację mojej pracy na rzecz naszej społeczności. Wynik wyborów jest dowodem społecznego uznania i zarazem potwierdzeniem, że wszelkie działania naszego samorządu zmierzają w dobrym kierunku. W wyborczym napięciu nad emocjami zwyciężył rozsądek i pragmatyzm, dlatego na przyszłość naszej gminy patrzę z nadzieją i optymizmem.
Obiecuję, że nie zawiodę Państwa oczekiwań i nadziei wobec mojej osoby, a wszelkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz będę starał się jak dotychczas wykonywać sumiennie, mając na uwadze przede wszystkim dobro Mieszkańców.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz!

Od 12 lat mam zaszczyt sprawować funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Trzecią kadencję pracy na rzecz naszego samorządu i społeczności lokalnej kończę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku oraz silnego przekonania o odpowiedzialności za gminę. Mijający czas to lata zaangażowania i troski skupionej wokół spraw lokalnych, związanych z potrzebami mieszkańców oraz rozwojem gminy. Dla wspólnoty samorządowej zawsze pracowałem najlepiej jak potrafię, dając z siebie wszystko.
Gmina Siewierz to dziś zupełnie inne miejsce, niż w chwili gdy po raz pierwszy obejmowałem urząd burmistrza. Dzięki realizacji wielu sztandarowych inwestycji oraz podjęciu radykalnych działań, obecnie mieszkamy w gminie nowoczesnej, przyjaznej i otwartej na potrzeby wszystkich – na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Efektem mojej pracy są liczne przedsięwzięcia wpływające na poziom życia mieszkańców, kształtujące politykę społeczną i podnoszące standardy funkcjonowania: dziesiątki kilometrów dróg, chodników, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wiodące w regionie placówki oświatowe, nowoczesne obiekty sportowe, tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, a także skutecznie rozwiązywane sprawy społeczne.
Możemy korzystać z nowoczesnej drogowej infrastruktury, być dumni z odrestaurowanego Zamku Siewierskiego oraz zrewitalizowanego rynku, które stały się wizytówkami naszej gminy.

 

Dzięki powstaniu centrum przesiadkowego w Siewierzu, poprawie uległa komunikacja publiczna. Nasze miasto i sołectwa z roku na rok stają się nowocześniejsze, ładniejsze oraz bardziej bezpieczne. Poprzez różnorodną, efektywną działalność, dobrze przygotowywane i zrealizowane programy życia społecznego, maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych, zdobyliśmy duże uznanie w regionie. Wierzę, że pozytywne zmiany widzą także mieszkańcy i goście odwiedzający Siewierz.
Realizację programu wyborczego w latach 2014-2018 oceniam wysoko. Z niemal wszystkich zaplanowanych inwestycji oraz przedsięwzięć rzetelnie się wywiązałem. W mijającej kadencji wykonaliśmy zadania o łącznej wartości niemal 61,5 mln zł, z których prawie 27 mln zł zostało pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych. Prace nad wieloma projektami inwestycyjnymi są bardzo mocno zaawansowane. Do najważniejszych przedsięwzięć, które zostaną wykonane w najbliższym czasie zaliczam budowę Parku Miejskiego, kompleksową modernizację kolejnych dróg gminnych oraz budowę Publicznego Przedszkola w Siewierzu.

Szanowni Państwo, w zakresie szeroko pojętego rozwoju Gminy Siewierz dzieje się bardzo dużo. Aby kontynuować kierunki, które zostały podjęte, nasz samorząd potrzebuje w dalszym ciągu dynamiki w działaniu i skuteczności.

Dziękując Państwu za wszelkie dowody wsparcia oraz zaufanie dla mnie jako dobrego gospodarza naszej gminy, deklaruję kandydowanie na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz!


Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz


Wszystkie środki Wszystkie inwestycje Inwestycje i pozyskane środki
Pozyskane środki krajowe oraz UE Inwestycje zakończone, rozpoczęte i planowane
W kadencji 2014-2018 gmina Siewierz bardzo aktywnie pozyskiwała środki zewnętrzne - ze źródeł krajowych oraz z budżetu Unii Europejskiej, na realizację następujących zadań:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU ULIC OLEŚNICKIEGO, KOPERNIKA I BYTOMSKIEJ
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej - dofinansowanie Wojewody Śląskiego – NPPDL w wys. 1.272.188,00 zł
PRZEBUDOWA DRÓG UL. ŻWIRKI I WIGURY, OLEŚNICKIEGO I KIELECKIEJ
Przebudowa dróg ul. Żwirki i Wigury, Oleśnickiego i Kieleckiej - dofinansowanie Wojewody Śląskiego – NPPDL w wys. 3.000.000,00 zł
PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 3.684,554,01 zł
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DZIĘKI BUDOWIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SIEWIERZ
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wysokości 3.045.514,79 zł
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU W RAMACH ZADANIA „PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ”.
BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU W RAMACH ZADANIA „PROMOWANIE NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE SIEWIERZ POPRZEZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SIEWIERZU ORAZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ WARĘŻYŃSKĄ”.
Wszystkie pozyskane środki Wszystkie inwestycje
Wydarzenia i spotkania Terminy wszystkich spotkań Wszystkie wydarzenia
Spotkania przedwyborcze

Mając na uwadze dobry kontakt z mieszkańcami naszej Gminy zapraszam serdecznie wszystkich wyborców do uczestnictwa w spotkaniach przedwyborczych organizowanych na terenie Gminy Siewierz w następujacych terminach:

2018-10-16 17:00:00 Spotkanie przedwyborcze w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w OSP Piwoń.
2018-10-17 17:00:00 Spotkanie przedwyborcze w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godzinie 17:00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.
2018-10-18 17:00:00 Spotkanie przedwyborcze w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.
Wydarzenia i aktualności przedwyborcze
NIEOFICJALNE WYNIKI II TURY WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ 2018 - 2023
NIEOFICJALNE WYNIKI II TURY WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ 2018 - 2023
OSTATNI DZIEŃ KAMPANII WYBORCZEJ PRZED II TURĄ WYBORÓW
OSTATNI DZIEŃ KAMPANII WYBORCZEJ PRZED II TURĄ WYBORÓW
SĄD APELACYJNY W KATOWICACH ODDALA ZAŻALENIE KWW TOMASZA DZIERŻANOWSKIEGO
SĄD APELACYJNY W KATOWICACH ODDALA ZAŻALENIE KWW TOMASZA DZIERŻANOWSKIEGO
ROZPRAWA SĄDOWA W TRYBIE WYBORCZYM
ROZPRAWA SĄDOWA W TRYBIE WYBORCZYM
Stronę odwiedzono 217458 razy.
  Strona główna   Dodaj do ulubionych Copyright © 2018 Zdzisław Banaś